Gemeenteraad

De openbare zittingen van de gemeenteraad hebben normaalgezien plaats op de laatste maandag van elke maand (uitgezonderd in juli en augustus) en beginnen om 19 uur. De agenda vind je terug op www.oudenaarde.be/bestuur-beleid/gemeenteraad/data-agenda. Je kan hem ook per post of e-post laten opsturen.

Toegevoegde punten

 • 24 april 2017
  • Kilometerheffing en sluipverkeer
  • Oplaadpunt voor elektrische fietsen op de Markt
  • Plan-MER regionaal bedrijventerrein Oudenaarde
  • Geluidsoverlast sporthal in de Groenstraat
 • 27 maart 2017
  • Stand van zaken zwerfvuilactieplan
  • Nieuwe industriezones gepland in Oudenaarde?
  • Verkeerslawaai o.a. langs N60 en Deinzestraat - Groen doet geluidsmetingen
  • Stand van zaken Skatepark aan de Rodelos
 • 20 februari 2017
  • De uitwerking van een zwerfvuilactieplan
  • Het "kleine tomorrowland" op de site Santens
  • De intercommunale IMWV
  • Extra financiering voor onderzoek naar het versterken van de positie van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties
  • De bierfeesten en het verbod op evenementen op de Markt
  • De stationsparking
  • De Clubconcerten
 • 30 januari 2017
  • De veiligheid in het stadhuis
  • De impact van de sporthal Groenhof op de buurt
  • De boomkap door het Vlaams Gewest
  • Fietspaden langs de Matthijs Casteleinstraat
 • 19 december 2016:
  • Stormschade Zwembad
  • Tegemoetkoming handelaars voor gederfde inkomsten door heraanleg Markt
  • Intekenen projectgroep bestrijding kinderarmoede
  • Welzijnsenquête stadspersoneel
  • Herinrichting Oudstrijdersstraat
  • Fietsdiefstallen stationsomgeving
 • 28 november 2016:
  • Mantelzorg
  • Graven van 'lokaal historisch belang'
  • Milieuraad
  • Stationsparking aan station Oudenaarde
 • 24 oktober 2016:
  • Santenssite
  • Tragewegenplan in Oudenaarde
  • Restauratie van huis de Lalaing

Voor meer info kan je altijd terecht bij de 3 Groen-gemeenteraadsleden