Home

Gemeenteraad en OCMW

Alle informatie betreffende de gemeenteraad Oudenaarde

Actueel

Infovergadering op woensdag 17 mei om 19 uur in de Volkszaal van het stadhuis

 

Op de gemeenteraad van 27 maart 2017 had Groen heel wat vragen bij de zoektocht naar nieuwe bedrijventerreinen in Oudenaarde. Het stadsbestuur gaf een gunstig advies bij de kennisgevingsnota waarvan niemand in onze stad op de hoogte was. Uit een een zoekzone van 160 ha willen de stad...

Op de gemeenteraad van 21 maart 2016 diende Groen een voorstel in om de minister van Mobiliteit te verzoeken maatregelen, zoals de plaatsing van geluidsschermen en de aanplanting van groenbuffers, te nemen die de leefbaarheid van de woonkernen langs de N60 ten goede komen. Maandag 27 maart 2017 herhaalden we onze vraag en breidden ze uit naar de Deinzestraat, een andere...

Groen en ABS vragen zwerfvuilactieplan

Met een opmerkelijke actie voerden enkele landbouwers aangesloten bij het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Groen Oudenaarde actie tegen zwerfvuil. "We zijn het echt grondig beu", getuigen landbouwer Eric Botteldoorn en zijn vrouw Annita. "Bermen, weides en akkers liggen steeds weer vol met zwerfvuil. Blikjes, PET-flessen, glas, kattebakvulling en zelfs...